Wesleyan portrait of Chia-Yu Joy  Lu

Chia-Yu Joy Lu

Director, Chinese Music Ensemble

clu@wesleyan.edu

BFA National Taiwan Normal University
MA University of Sheffield
PHD Wesleyan University

Chia-Yu Joy Lu

Academic Affiliations

Courses

Fall 2022
MUSC 428 - 01
Chinese Music Ensemble